Draken Harald Hårfagre -verdens største vikingskip

Pris
299,00 NOK
Antall
Beskrivelse

BESTILL BOKA NÅ OG FÅ HEFTET OM FEMBØRINGEN GOD BØR MED PÅ HANDELEN DETTE ER EN UNIK FORTELLING om verdens største vikingskip "Draken Harald Hårfagre" og hvordan noen av beste tradisjonsbåtbyggerne i Norge løser oppgaven med å gjenskape et leidangsskip, en 25-sesse for 50 årer og 100 roere. Det havgående skipet blir 34 meter langt, og rigges med et 290 m² stort råseil av rød silke. Historien er fortalt av en av båtbyggerne i prosjektet, Arne-Terje Sæther. Teksten, som er på både norsk og engelsk, følges av et fantastisk billedmateriale. Sammen gir dette et nært innblikk i selve byggeprosessen, arbeidsmetodene, samt prøveseilingen av skipet. 306 sider, 29x25 cm, tekst og foto Arne-Terje Sæther THIS IS A UNIQUE STORY about the world’s largest Viking ship, the Dragon Harald Fairhair and how some of Norway’s best traditional boatbuilders solve the task of recreating a warship, of 25-sesse, i.e. with 50 oars and 100 oarsmen. This seagoing ship is 34 meters long, and rigged with a 290 m² square sail of red silk. The story is told by one of the boatbuilders in the project, Arne-Terje Sæther. The text (norwegian and english) is accompanied by stunning photographs. Together, they provide an intimate insight into the actual building process, the working methods and the sail trials. 306 pages, 29x25 cm, text and photo Arne-Terje Sæther