Tre båtbyggere på Kvaløya utenfor Tromsø deler verksted ved

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri. 

Her deler vi også fasinasjonen for nordlandsbåten og dens teknologi. I arbeidet vektlegges å bygge innenfor tradisjonen, både når det gjelder utførelse og kvalitet.

Vår kompetanse er basert på tradisjonsbærere, studier av eldre båter, lang byggeerfaring og mange timers seilerfaring. Kombinasjonen mellom å bygge og å bruke har vært svært utviklende for vår båtforståelse.

Ønsker du å bestille båt eller lære mer? Les om de ulike størrelsene og båttypene vi kan levere her, eller ta kontakt for en hyggelig båtprat.

Følg det daglige arbeidet under Nordlandsbåt på Facebook

 

Vikingskipet "Oscar Hård"

Vi bygger nå vikingskipet "Oscar Hård" på 43 fot. Sjøsettes våren 2019. Følg byggingen på vår facebookside Nordlandsbåt

Ny bok "Nordlandsbåt og Draug"

 Hvordan var det å reise på lofotfiske med nordlandsbåt på 1800-tallet? Sammen med førstereisgutten, skårungen, får du være med på en spennende seilas. Underveis møter du draugen og Sjørokk høvedsmann gjennom den nordnorske fortellerskatten.

I Nord-Norge bodde det samer, kvener og nordmenn, og alle hadde et forhold til nordlandsbåten? Men hvem bygde og hvem brukte den? En entusiastisk gjeng unge mennesker fra Nord-Troms drar på jakt etter den sjøsamiske nordlandsbåten.

218 sider, rikt illustrert, 21 x 21 cm
Tekst: Mariann Jakobsen Mathisen
Foto: Arne-Terje Sæther

Kan bestilles fra nettbutikken

"Nordlandsbåten og Åfjordsbåten"

Vi selger firebindsverket Nordlandsbåten og Åfjordsbåten. Med over 1000 sider og 1500 illustrasjoner om seiling, roing, fiske og bygging av de to båttypene, og mye mer stoff, er dette noe av det grundigste som er gitt ut om dette stoffet. Uunværlig for alle kystkulturinteresserte.

Bestill i nettbutikken eller enkeltbind hos gunnar@eldjarn.no

Pris pr bind kr 500,-  

Alle 4 bind kr 1 800,-

Bind 1. Båten i bruk. Tar deg med på havet, både på fiske, roing og seiling. Vi får høre hvordan de gamle redda seg ut av de mest hårreisende situasjoner i dårlig vær. Boka tar også for seg kulturmiljøet rundt sjødrifta, hvordan de kledde seg, ro- og seilteknikken og fiskemetodene med forskjellige båter og båtstørrelser. 
ISBN 82-90795-017

Bind 2. Nordlandsbåten. Boka forteller om bygginga av en Bindalsfæring demonstrert av Einar Bangstad, en av de siste tradisjonsbærerne. Vi lærer alle de spesielle detaljene og får et innblikk i materialkravet til en slik båt. Med grunnlag i over 150 dokumenterte båter beskrives detaljer og byggeteknikk på andre Nordlandsbåttyper. 
Instruktive tegninger og illustrasjoner. Vedlikehold og stell. 
ISBN 90795-025

Bind 3. Åfjordsbåten. Vi følger Johan Hårstad fra han finn emne i skogen til han er ferdig med færingen. Han er den siste i sin slekt som har bygd båter så langt tilbake noen veit. Byggeprosessen er omtalt til minste detalj. Med grunnlag i 50 dokumenterte båter får vi omtale av alle delene Åfjordsbåten er bygd opp av, med rigg og seil. Størrelsesystemet så langt det er klarlagt. Vedlikehold, tjærebreing og barking av seil. 
ISBN 82-90795-033

Bind 4. System og oversyn. Dette bindet tar for seg mer teoretiske innfallsvinkler enn de tre forrige. Vi ser på prinsippene bak detaljene. Det utmålssystemet som båtbyggeren benytter. representerer en slags geometri. Skrogformen er gjennomtenkt, og bygd med sikte på stor fart. Styret er merkelig omvendt, men mer effektivt enn de moderne. Riggplassering, trim og seilutforming er helt i samsvar med en moderne teknisk forståelse. Ordboka tar for seg mellom 2 000 og 3 000 benevnelser og uttrykk fra den gamle sjøbrukskulturen. Båtbygger så vel som fisker hadde et svært presist og entydig språk som vi får en liten gløtt inn i. 
ISBN 82-992217-0-6

 

 

 

KASAVI v/Arne-Terje Sæther           41 30 86 44 - terje@kasavi.no

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri                     91 74 97 91 - gunnar@eldjarn.no

Fjelltun Trebåt & Tilfar v/Ola Fjelltun    95 16 65 73 - olafjelltun@gmail.com

 

Administrator for denne siden er Arne-Terje Sæther