Tre båtbyggere på Kvaløya utenfor Tromsø deler verksted ved

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri. 

Her deler vi også fasinasjonen for nordlandsbåten og dens teknologi. I arbeidet vektlegges å bygge innenfor tradisjonen, både når det gjelder utførelse og kvalitet.

Vår kompetanse er basert på tradisjonsbærere, studier av eldre båter, lang byggeerfaring og mange timers seilerfaring. Kombinasjonen mellom å bygge og å bruke har vært svært utviklende for vår båtforståelse.

Ønsker du å bestille båt eller lære mer? Les om de ulike størrelsene og båttypene vi kan levere her, eller ta kontakt for en hyggelig båtprat.

En grundigere presentasjon kan du finne på www.eldjarnbaat.no

Følg det daglige arbeidet under Nordlandsbåt på Facebook

 

Ny bok "Nordlandsbåt og draug"

Hvordan var det å reise på lofotfiske med nordlandsbåt på
1800-tallet? Sammen med førstereisgutten, skårungen, får
du være med på en spennende seilas. Underveis møter du
draugen og Sjørokk høvedsmann gjennom den nordnorske
fortellerskatten.

I Nord-Norge bodde det samer, kvener og nordmenn, og alle
hadde et forhold til nordlandsbåten? Men hvem bygde og hvembrukte den? En entusiastisk gjeng unge mennesker fra Nord-Troms drar på jakt etter den sjøsamiske nordlandsbåten.

Dette er en historiebok om nordlandsbåt og draug skrevet
først og fremst for ungdom, men den er like aktuell for hele
familien.

218 sider, rikt illustrert, 21 x 21 cm
Tekst: Mariann Jakobsen Mathisen
Foto: Arne-Terje Sæther

Kan bestilles fra nettbutikken

Båt & Bilde v/Arne-Terje Sæther           41 30 86 44 - terje@kasavi.no

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri                     91 74 97 91 - gunnar@eldjarn.no

Fjelltun Trebåt & Tilfar v/Ola Fjelltun    95 16 65 73 - olafjelltun@gmail.com

 

Administrator for denne siden er Arne-Terje Sæther