Tre båtbyggere på Kvaløya utenfor Tromsø deler verksted ved

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri. 

Her deler vi også fasinasjonen for nordlandsbåten og dens teknologi. I arbeidet vektlegges å bygge innenfor tradisjonen, både når det gjelder utførelse og kvalitet.

Vår kompetanse er basert på tradisjonsbærere, studier av eldre båter, lang byggeerfaring og mange timers seilerfaring. Kombinasjonen mellom å bygge og å bruke har vært svært utviklende for vår båtforståelse.

Ønsker du å bestille båt eller lære mer? Les om de ulike størrelsene og båttypene vi kan levere her, eller ta kontakt for en hyggelig båtprat.

En grundigere presentasjon kan du finne på www.eldjarnbaat.no

Følg det daglige arbeidet under Nordlandsbåt på Facebook

 

2 1/2 roms færing

Båt & Bilde v/Arne-Terje Sæther           41 30 86 44 - terje@kasavi.no

Gunnar Eldjarn Båtbyggeri                     91 74 97 91 - gunnar@eldjarn.no

Fjelltun Trebåt & Tilfar v/Ola Fjelltun    95 16 65 73 - olafjelltun@gmail.com

 

Administrator for denne siden er Arne-Terje Sæther